Stödda av avancerade IT-lösningar betonar vi vikten av att planera på Assel. Vårt planeringsgrupp arbetar nära Upphandling och Sourcing lag, vilket garanterar att våra kunder dra nytta av effektiva, resurssnålla och flexibla leverantärskedjor.

Planeringsbegrepp
Vi förstår att varje kund har olika behov och kräver en annan strategi för planering. Vår planeringsgrupp är mycket aktiv i genomförandeskedet - vi analyserar dina mål, kartläggar de nuvarande leveranspraxisena och på grundval av vår kunskap och verktyg: konstruerar och bygger försörjningskedjan som passar dina individuella behov och detaljerna i din bransch. För att uppnå högsta effektivitet och bästa resultat för att upfylla Kundens allmänna förväntningar på kortare tid till marknad och högsta sannolikheten för att uppnå dina mål på rättidighet leverans, baserar vår avancerad planeringsbegrepp på:
 

  • Efterfrågan (Prognos)-driven planering
  • Flexibilitetsnivå
  • Återanskaffningspolicy Policy
  • Bygga enligt prognos/Bygga enligt beställning/ Konfigurera enligt beställning
  • Just-in-Time delivery

Sofistikerade programvarulösningar
Vi skapade och genomförde innovativa och unika IT-lösningar som möjliggör mycket detaljerad översikt över lager och materialet i rörledning, samt omedelbar reaktion på förändringar i kundefterfrågan.

Vi använder en rad olika avancerade mjukvarulösningar inom ett enda affärssystem - Microsoft Dynamics AX. Våra lösningar möjliggör kontinuerlig överblick över dedikerad material i varje skede av projektet och skede av produktlivscykeln. Vi kan samtidigt observera och bygga hypotetiska scenarier för hur ska försörjningskedjan reagera på förändringar i kundefterfrågan och vice versa - med alla konsekvenser på lager, materialets ålder samt överskott och föråldrade.

Daglig reaktion på förändringar
Baserat på din efterfrågan, reagerar vår planeringsgrupp för dina behov dagligen. Baserat på vår unika planeringsbegrepp inom affärssystemet, är våra Köpare instrueras av åtgärder, som skall tas. Huruvida instruktionen är att påskynda, fördröja eller avbryta hela eller visst kvantitet i beställningen för materialet, är vårt svar omedelbart och återkommande. Således kan vi minimera engagemang i materialet och minimera nivån på överskottet och potentiella inkurans i framtiden. Vi erbjuder optimerade lösningar för försörjningskedjan.