Sedan början av vår verksamhet har vi alltid lagt stor vikt vid att stödja hög flexibilitet inom vårt legotillverkning av elektronik.

Våra projektteam är mycket tvärvetenskaplig och ställer om prioriteringar utifrån affärsdynamik och kundefterfrågans förändringar. Detta inkluderar en lyhörd och flexibel resurser, kapacitet och produktionsplanering; stöds av mycket snabb beslutsprocess, med de slutliga beslutsfattare inblandade.

Vi föreslår lösningar för försörjningskedja som möjliggör mycket snabbare och bättre reaktion i ökningar av efterfrågan, med minimerad risk och lägre finansiella engagemang i material i lågkonjunkturer.

På Assel betonar vi förmågan och behovet av att anpassa till dynamiken i våra kunders verksamhet, svara på deras behov och stödja dem.

Sedan början av vår verksamhet har vi alltid lagt stor vikt vid att stödja hög flexibilitet inom vårt legotillverkning av elektronik.