Vi har en lång historia som sträcker sig över 35 år inom elektronikindustrin. Under tiden har vi fått enorm kunskap inom tillverkningsindustrin, samt byggt exceptionella operativa lösningar och verktyg för legotillverkning. Nedan snäll hitta de viktigaste milstolparna i vår rika historia.

1982: Grundläggning av Proelco
Jarosław Prolejko grundar Proelco, elektronikkonstruktions- och tillverkningsföretag

1993: Trilux på marknaden
Proelco introducerar Trilux, egenutvecklade och monterade TV varumärke

1997: Trilux lyckas!
Trilux säljer över 1 miljon enheter och når 10% marknadsandel

1999: Grundläggning av Assel
Grundläggning av Assel, en legotillverknings- (elektronik tillverknings-) verksamhet, som en separat enhet.

2000: TV-produktion upphör
Produktionen av Trilux TV-apparater avvecklas

2004: Montering i stor skala
Första massproduktion: tryckta kretskort försämlingen

2005: Systemintegration
Första komplexa system monteringsprojekt

2007: Ny anläggning
Ny modern tillverkningsplats byggdes

2012: 30-årsjubileum
30 år i branschen!

2014: Genomförande av ISO 22301
Business Continuity Management ackreditering uppnåtts

2017: Genomförande av ISO 13485

Medicinska apparater ackreditering uppnåtts