Assel konstruerar och tillverkar produkter sedan början av 80-talet, men det var i 90-talet som TV-apparater konstruerade och tillverkade av oss blev framgångsrika. TV-apparaten varumärke som vi konstruerade och införde i polska marknaden har vunnit 10% marknadsandel.

Dokumentation framställning och verifiering

Det är ofta fallet, när man överväger en produkt överföring eller vid genomförande av en ny produkt, att produktdokumentationen måste förberedas på grundval av ett provstycke eller när den befintliga produktdokumentationen krävs någon komplex omformning. Detta innefattar en jämförelse av dokumentationen och provprodukten.

Vi använder den senaste versionen av Autodesk Inventor Professional. För mer information, läs mer om vår inställning till Product Data Management.

Materialdesign och ingenjörteknik

För över mer än 20 år har vi utformat och omkonstruerat olika mekaniska material och icke-elektroniska material för våra kunder. Detta inkluderar mekanik, plast och kablage. Vårt team inleder ständigt olika förbättringsprogram för omkonstruktion eller förbättrar produktdokumentation och söker mer ekonomiska, alternativa materialkällor. Kontakta oss för att veta mer om våra ingenjörskapacitet.

Design for Manufacturing (DFM)

Våra erfarna produktingenjörer kommer att ge dig råd om möjligheterna med dagens teknik och stödja dig i att bygga en pålitlig och optimerad produkt. Våra Design for Manufacturing (DFM) tjänster omfattar komponent placeringsanalys, PCB layout kontroll, materialtillgång verifiering, verifiering av miljöefterlevnad, test analys och annan specificerad verifiering. Mjukvaran vi använder är Valor Vplan.

Vi i Assel ständigt fokuserar på ständiga förbättringar och att ge transparent stöd för våra kunder. Införande av varje ny product som vi genomför är klar med omfattande ¨efter produkt införande¨ rapporten vilken föreslår förbättringar och brister som upptäcks i din produkt som stödjer optimering. Läs mer om vår inställning till New Product Introduction.

Engineering Change (ECO) Management
Managing Product Data (hantering av produktdata) är en av de mest kritiska faktorerna för legotillverkning. På Assel har vi genomfört dedikerad ECO-modul som en del av Microsoft Dynamics AX, vårt företags omfattande system. Denna ECO modulen låter oss läglig och felfri hantering av tekniska ändringar.

Hantering av alternativa, föråldrade och utfasade produkter
Med tillgång till stora interna och externa databaser av komponenter, direkt kontakt med leverantörer och unika materialhantering programvara kan vi stödja våra kunder med brett utbud av alternativ och ersättningar för föråldrade material; liksom med en effektiv hantering av utfasade material, inklusive konsekvenserna av ändringsorder.

Produkt- och industrispecifika certifieringar
Som en komplex elektronik legotillverkare förstår vi till fullo de branschspecifika krav i olika marknadssegment, samt skräddarsydda produktspecifika godkännanden i förhållande till deras slutanvändning och tillämpning. Vi har genomfört en rad olika standarder och produktspecifika godkännanden på uppdrag av våra kunder.

För att få veta mer, läs vår avsnitt ¨Kvalitet och standarder¨.

Miljöefterlevnad
Beroende på dina behov, kan vi kontrollera miljöefterlevnad av din produkt och dess komponenter, till exempel, i linje med RoHS och REACH direktiven

Verktyg och fixturer
Vi konstruerar och bygger en mängd olika produktionsverktyg och fixturer som används i en mängd olika processer, såsom lod pallar, skräddarsydda produkt jiggar och IKT testfixturer. För mer information, vänligen gå direkt till ¨Verktyg och fixturer¨.

Miljötestning
Våra testmöjligheter inkluderar klimatkammare och termisk chocktest. För att få veta mer, läs vår ¨Provning och kontroll¨ avsnitt.