Produktdatahantering är en av de mest kritiska faktorerna för felfri och effektiv tillverkningsprocess, som väldigt ofta marginaliseras eller inte behandlas med tillräcklig omsorg, även om det är den viktigaste källan till fel, både vid införing av ny produkt samt serieproduktion.

På Assel har vi:

  • Över 32 års erfarenhet av att hantera produktdokumentation
  • Målmedvetet team av elektronik och maskiningenjörer som hanterar produktdokumentation, inklusive ECO hantering
  • Centraliserad hantering av alla materialförteckningar i Microsoft Dynamics AX, ett bolags omfattande system.
  • Dedikerad ECO hanteringsmodul med utökad funktionalitet integrerad inom ERP (Microsoft Dynamics AX)
  • Läs och analys av mekanisk dokumentation och bred erfarenhet av tekniska ritningar och 3D-modellering (CAD/CAM)
  • Arbetsinstruktions- och versionshantering