Under de senaste 32 åren med att arbeta inom elektronik tillverkningsindustrin, har vi utvecklat och omskapat olika automatiserade testsystem för olika marknadssektorer. Vårt dedikerade test team består av ingenjörer med erfarenhet av testdriven utveckling, konstruktion, drift och underhåll inom tryckta kretskort församlingen (PCBA) och elektromekanisk fösämling. Vi erbjuder bland annat:

 • Stöd i teststrategival
  Analys av test-retest-reliabilitet för nya produkter och val av lämplig teststrategi i linje med kundens idéer.  
 • Funktionstest utveckling
  Att ställa upp nya testsystem för produktion baserad på kundens specifikation
 • Miljö- och säkerhetstestning lösningar
  Vi erbjuder bland annat klimattest, termisk chock test, Hipot test och åldringsprovkammarna.
 • In-Circuit (IKT) Fixtur
  IKT fixtur utveckling, konstruktion och optimering
 • Testrutiner och instruktioner
  Utveckling och implementering av olika testrutiner, arbetsflöden och instruktioner
 • Ingenjörsteknik och underhåll
  Ingenjörsteknik, underhåll, kalibrering och optimering av egenutvecklade och av kund överlämnade testsystem
 • Processkontroller och inspektionsverktyg
  Utveckling av processkontroll och slutprodukt testfixturer för mekaniska och elektromekaniska produkter och underenheter
 • Testning av komplexa system
  Omfattande testbas, inklusive elektriska tester
 • Felsökning
  Teknisk support, felsökning och grundorsaksanalys