¨Lean¨ som filosofi tillåter oss att vara mer effektiva och flexibla inom alla processer. Vår resurssnål tillverkning kompetenser baserar på våra kunders behov, resurser, utnyttjade metoder och operativa normer.

Vi genomför en rad olika statistiska metoder och verktyg från Six Sigma och Lean Management studier. På daglig basis, tillämpar vi sådana verktyg som 5S, poka yoke, SPC, 5 why, Andons, KPI, FMEA, 4M+E, Kanban, Kaizen-projekt, Ishikawa och Pareto analys, PDCA, 8D och många andra.

Som en innovativ legotillverkare av elektronik genomför, övervakar och underhåller vi sådana aktiviteter såsom:

Nyckeltal (KPI)
Dags-, vecko- och månatliga effekter i varje process och områden av vår verksamhet. Detta gör det möjligt för oss att upptäcka svaga punkter, analysera dem, genomföra motåtgärder och förebyggande åtgärder. Allt i en PDCA-loop.

Eliminering av avfall
Arbetstagarinflytande program inriktat på nyckel 7 avfall. Projekten främjas i det hela företaget, vilket tillåter att bygga och dela god praxis inom alla avdelningar och operativa och administrativa processer.

Idea Box
Idéer genereras av alla arbetstagare och relaterats till att förbättra befintliga processer och rutiner. Vi lyssnar på alla idéer och analyserar deras effekter och genomför dem i våra verksamhetssystem.

TPM
Våra underhålls- och produktionsteam använder SMED-tekniker för att minska övergången, öka OEE och förebygga spilltid. Inom kretskortsmontering processer använder vi sådana lösningar som Jidoka och misstag proofing (Poka Yoke). Detta i kombination med SPC tillåter oss att tillverka mer effektivt och på ett mer flexibelt sätt och samtidigt åstadkomma stabil, hög kvalitetsnivå.

Total kvalitetsledning (TQM)
Alla våra ständiga förbättringsaktiviteter som stöds av den högsta ledningen och varje enskild medarbetare - leder oss att vara kundfokuserad legotillverkare; genom uppfyllandet av kundens behov i et ¨lean¨, effektivt sätt. Tack vare kvalitetsledning (TQM) drar våra kunder fördel av:

  • Förkortade processer
  • Bättre kvalitet
  • Högre produktivitet
  • Flexibel produktionsprocess
  • Skickliga produktionsresurser
  • Kortare tid till marknad

Vi strävar efter att tillhandahålla kompletta kundtillfredsställelse.