Assel verkar i ett varierat utbud av krävande marknadssegment, med våra kunder som är ledande inom sina branscher. Vi är regelbundet reviderade av våra kunder, liksom av deras slutkunder som är världens största statliga organ eller världens största företag.

Vår verksamhet är huvudsakligt inriktad på att leverera komplexa församlingar och fullständiga systemintegration, som omfattar PCBA, skyddslack; och komplexa icke-elektroniska och mekaniska sammansättningar som kräver avancerade planerings- och materialhanteringsfunktioner, samt globala och lokala källförtecknande till en rimlig kostnad och med hög kvalitetsnivå.

Assel är en komplex legotillverkning leverantör med bred projekt bas samt produktionskapacitet, med följande projektportfölj beträffande omsättning:

  • 88% -> tjänster med slutmonteringsprocesser tillämpade
  • 78% -> tjänster med PCBA processer tillämpade

De marknadssegment vi verkar idag inom är följande:

Industri
Maritim, kustnära
Säkerhetssystem
Bilindustri
Avancerade konsument
Informationssystem