Genom att identifiera våra potentiella inverkan på miljön, strävar vi på Assel efter ansvarsfull användning av vår naturliga miljö. Vi har åtagit oss att ständigt förbättra vår miljöprestanda genom ansvarsfull verksamhet, uppfyllelse av alla miljöregler, utnyttjande av allt avfall och deras vänliga återvinning, samt investeringar i miljövänlig teknik.

Vi observerar ständigt vår miljöprestanda online genom interna mjukvarusystem, samt genom vårt miljö nyckeltal. Vi har en aktiv strategi; som sådan stödjar och främjar vi alla initiativ som syftar till att skydda vår miljö och minimera påverkan vilken vår elektronik tillverkning kan ha. Genom genomförandet av vår CSR-strategi i enlighet med ISO 26000, har vi satt upp ett antal mål med anknytning till vår miljöprestanda som vi vill uppnå, inklusive ytterligare minimering av energi- och vattenförbrukning.

Sedan 2005 har vi hållit ISO 14001-certifiering.