På Assel tror vi att företagets ansvar är en integrerad del av företagets framgång och vi främjar starkt välbefinnande och säkerhet av vår medarbetare, miljö och lokalsamhället. Vi förväntar oss att våra medarbetare och leverantörer kommer att ta personligt ansvar för sina handlingar och agera gemensamt för att bygga en ansvarig organisation inom legotillverkning i Central- och Östeuropa.

Företags samhällsansvarsprogram (CSR program)
Vi driver positiv förändring för både människor och planeten. Våra CSR rutiner inkluderar olika program för att hjälpa miljön och bygga upp samhällen.

Med stöd av det schweiziska bidrag programmet, har vi genomfört företags samhällsansvars- (Corporate Social Responsibility) strategi enligt ISO 26000. Vi har passerat flera granskningar och genomfört en färdplan som täcker våra åtgärder och mål för perioden 2014-2018.

csr_dofinansowanie_en.jpg

 

Årets Arbetsgivare
Under 2011 har vi fått utmärkelsen ¨Employer of the Year¨ av den regionala arbetsförmedlingen. Priset har presenterats av borgmästaren i Gdansk.

Vi tror att anpassa våra värderingar med våra affärsmål är avgörande för vår framgång som organisation. Integrerad del av vår kultur betalar stora uppmärksamhet åt lärande och personlig utveckling, etiskt förhållningssätt till intressenter, öka miljömedvetenheten och höga krav på hälsa och säkerhet i våra anläggningar.

Följande dokument kan laddas ner nedan: