Vi tror att, som ett företag med en utbredd regional erkännande, är det vår obestridliga roll att bidra till samhället genom bevarande av stabil sysselsättning, skapande av nya arbetsplatser och göra insatser för att säkerställa en stabil och rättvis sysselsättning, inklusive anställning av funktionshindrade och främjande kvinnor inom affären. Vi vill vara en aktiv medlem i det lokala samhället, främja välbefinnande, säkerhet och etiskt affärsbeteende.

Vår CSR färdplan inspirerad av ISO 26 000 skiljer en mängd olika aktiviteter som vi strävar efter att genomföra, och inkludera ett stärkt samarbete med lokala tekniska universitet och skolor, förbättring av den lokala infrastrukturen och kommunikationen, samt förbättring av de tekniska färdigheter.

Vi främjar och uppmuntrar våra anställda att ta en aktiv roll för att stödja lokala samhällen. Vi stödjer för närvarande lokala välgörenhetsorganisationer, som instämma odling av talanger och hjälper nackdelen; vi stöder också lokal brandkår och lokalt ungdoms flickor basketlag.