Vision:
Vi är föredragen partner för kunder som behöver tillförlitliga och flexibla monterings- och integrationstjänster

Kärnvärderingar:

 • Kundtillfredsställelse:
  Nyckel och viktigaste värdet är att vara lyhörda för våra kunders föränderliga affärsbehov och reagera på deras behov med hög grad av flexibilitet. Vi bygger våra relationer med kunder på ömsesidig respekt, tillit och samarbete. Vi strävar efter att leverera bästa möjliga legotillverkningstjänster genom ett omfattande utbud av skräddarsydda tjänster, kvalitet och flexibilitet i kombination med operativ- och kostnadseffektivitet.
 • Kontinuerlig förbättring lönar sig
  Vi bygger operativ överlägsenhet genom innovation och kontinuerlig tillämpning av lean filosofin. Hela ekosystemet av vår organisation är fokuserad på ständig förbättring av systemet.

  Vi investerar i nya lösningar och är engagerade i anskaffning av avancerad, toppmodern teknik. Vi främjar tvärvetenskaplig utveckling av vår personal.

 • Prestanda är nyckeln till framgång
  Vi har åtagit oss att uppfylla våra interna nyckeltal och mål som fastställts av våra kunder, samt uppfylla våra mål för intäktstillväxt och lönsamhet. Hög prestanda förbättrar vår konkurrenskraft inom vår bransch, men framför allt, som en följd, skapar det större värde till våra kunder i sina egna marknadssegment.
   
 • Engagemang för långsiktiga partnerskap
  Vi ägnar uppmärksamhet åt grundlig förståelse för våra kunders långsiktiga behov och vi engagerar oss i enlighet med deras behov. Vi engagerar oss i ömsesidigt samarbete och utbyte av idéer på interaktivt, etiskt och respektfullt sätt. 
 • Lyhördhet för kundernas behov
  Vi lyssnar och är aktiva och flexibla för att svara på behoven hos våra kunder och strävar efter att hålla våra åtaganden till leverans av tillförlitliga lösningar. Vi är proaktiva och arbetar i team för att föreslå lösningar och smarta idéer, som kommer att bidra till att uppnå våra kunders affärsmål.